Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

Andre rovfugleartikler fra Danmark og udlandet

 

 

Danmark

Ynglende rovfugle i Storstrøms Amt 2003

Ynglende rovfugle i Storstrøms Amt 2004

Ynglende rovfugle i Storstrøms Amt 2005

Ynglende rovfugle i Storstrøms Amt 2006

Opsætning af platforme til Fiskeørn (Skov-og Naturstyrelsen)

Genindvandring af Vandrefalken i Danmark

Link til Oversigt over Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift D.O.F.T. 

 

Belgien

Status for ynglende Vandrefalk i slutningen af 1990erne

 

Canada

Hvidhovedet Havørn angriber svane

 

Finland

Fiskeørne med sattellitsendere

 

Frankrig

Mærkning af Hedehøge med wingtags (vingemærker)

 

Færøerne

Nordamerikansk Fjeldvåge mørk morph på Færøerne

 

Sverige

Projekts Havsörn 1998

Gladan i Svrige 1998

 

Tyskland

Lærkefalk med sattellitsender

Havørne ringmærkning m.m.

Parathionforgiftning af rovfugle

Fiskeørn - årsberetning fra 2003

 

 

 

Gammel havørn "Bertha". Fotograf ukendt.

 

DanmarksRovfugle.dk  •  WEBMASTER Jørgen Terp Laursen Opdateret 7.10. 2010