Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

HAVØRN Haliaeetus albicilla i  GRØNLAND

 

I Grønland yngler Havørnen på den sydlige del af vestkysten fra Kap Farvel (Nunap Isua) i syd og mod nord til Nordre Strømfjord (Nassuttooq).


Havørn Haliaetus albicilla fra Grønland 2007. Foto: Frank Wille

Der kendes et enkelt ynglefund så nordligt som Jakobshavn (Ilulissat). Er ikke opgivet som ynglefugl fra Grønlands østkyst. De fleste gamle Havørne er standfugle, mens mange ungfugle trækker til Sydgrønland for at overvintre.

Havørnen yngler især langs kysten og i indlandet nær søer og elve. Reden anlægges på fjeldhylder og ofte med god udsigt over sit territorium.                  

Havørnen er formentlig indvandret til Island og Grønland efter sidste istid for 5-8000 år siden. Den nuværende grønlandske ynglebestand af Havørn vurderes til omkring 150-170 par.

Havørn som ynglefugl på Island er hovedsageligt i det Nordvestlige Island (> 50 par) og i fremgang.

I Grønland følges Havørne-betandens årlige ændringer og ynglesucces i to større census-områder (Frank Wille) og der er tilsyneladende kun ganske små ændringer i ynglebestanden de sidste 20-25 år. Derfor formodes det, at bestanden er  stabil i Vest-Grønland. Dog er vinterens hårdhed og længde ofte årsag til, at de enkelte par Havørne i visse områder kun yngler hvert andet år (Frank Wille).

Havørnen blev først totalfredet i Grønland så sent som i 1973.

Havørnen i Grønland er blevet studeret indgående af Frank Wille siden 1976 og frem til nu.

 

 

 

 

Artikler om Havørnen i Grønland

 

Noter om Havørnens adfærd i Grønland af Kaj Kampp og Frank Wille

 

 

   Tilbage til Rovfugle arter

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

  

 DanmarksRovfugle.dk . Webmaster Jørgen Terp Laursen • Opdateret 7.10. 2010