Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

Kontaktadresser i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle

 

 

Formand

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding

Phone +45 61 66 69 73

Email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

Næstformand/Kasserer

Jørgen Terp Laursen, Engdalsvej 81b, DK-8220 BrabrandPhone +45  86 26 12 96

Phone +45  86 26 12 96

Email jtl@danmarksrovfugle.dk

www.kirkeugle.dk

(Rørhøg, Fiskeørn, fotograf og arbejder tillige med småpattedyr og Kirkeugle)

 

Kommunikation /IT /Webmaster

Posten pt. besat af Jørgen Terp Laursen (Vi efterlyser ny Webmaster til hjemmesiden)

 

 

Har du oplysninger om rovfugle - fx. ørne, glenter, hvepsevåger, duehøge eller fiskeørne kan du kontakte ovenstående.

 

Ønsker du at deltage i vort arbejde med overvågning af rovfuglebestande i Danmark kan du også kontakte ovenstående.

 

Det er et vigtigt arbejde, som kan fortælle om rovfuglenes status, levevilkår o.a. i Danmark.

 

 

DanmarksRovfugle.dk •  Webmaster Jørgen Terp Laursen . Opdateret 8.10. 2010