Danmarks Rovfugle

 

 

   

 

 

        

 

 

Nye projekter i arbejdsgruppen 

 

Her kan du læse om nye planlagte projekter og undersøgelser vedrørende de danske ynglende rovfuglearter.

Har du lyst til at deltage i f.eks. registreriger, byttedyr-undersøgelser og yngleresultateter er du velkommen til at kontakte Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle på nedenstående adresse.

 

Til flere af vores undersøgelser indgår også fotodokumentation. F.eks. fotografier af ynglepar af Havørne, således at en stor del af de fugle der indgår i Danmarks ynglepar kan identificeres ved hjælp af individuelle kendetegn.

 

Optælling af ynglebestanden af Rørhøgen i Danmark

Rørhøgen har været en af rovfuglearterne, der ikke er blevet grundigt undersøgt siden midten af 1980erne. Der er sket store ændringer i bestanden rent geografisk. Stor fremgang flere steder og tilsyneladende tilbagegang i andre egne.

 

Census-områder for Havørnen i dele af Danmark

Census-områder for Havørnen i Lille bælt. Fyn og Store bælt regionen. Udvikling, ungeproduktion, yngleadfærd, byttedyr-undersøgelser og individ-genkendelse.

 

Ynglende rovfugle på vores større og mindre øer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETUR TIL START

 

DanmarksRovfugle.dk . Webmaster Jørgen Terp Laursen • Opdateret 9.10. 2010