Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Danmarks ynglende rovfugle

 

 

 

                                        Tårnfalk han og hun 2008. Foto: Bente Holm-Petersen 

 

Her kan du få lidt information om de forskellige nuværende og tidligere ynglende rovfuglearter i Danmark. Der er taget udgangspunkt i rovfugle i "ornitologisk historisk tid", d.v.s. fra midten af 1700 og frem til i dag.

Endvidere er der oplysninger om Havørnen i Grønland.

 

 

Vælg den art du vil vide mere om         Ca. bestand i DK 2005-2008

 

Hvepsevåge Pernis apivorus  650-700 par  
Rød Glente Milvus milvus  73 par (2008), >100 par (2009) 
Sort glente  
Musvåge Buteo buteo  Ca. 6500 par
Havørn Haliaeetus albicilla i Danmark   25 par i 2008 /30 par 2009
Havørn Haliaeetus albicilla i Grønland   150 til 170 par
Duehøg Accipiter gentilis   Omkring 350 par (stor tilbagegang)
Spurvehøg Accipiter nisus   3-4000 par
Rørhøg Circus aeruginosus   Ca. 7-800 par
Blå Kærhøg Circus cyaneus    Tidl. 1-5 par - nu forsvundet
Hedehøg Circus pygargus  20-30 par (svinger fra år til år)
Kongeørn Aquila chrysaetos  2 par (2010)
Slangeørn Circaetus gallicus  Ingen ynglefund i 150 år 
Fiskeørn Pandion haliaetus   1 par
Vandrefalk Falco perigrinus  3-4 par (2010)
Lærkefalk Falco subbuteo  10-20 par
Tårnfalk Falco tinnunculus   Mere end 3000 par

 

   

                                                 

   

  Havørn 2009. Foto: Jacob Eskekjær

   

   

   

  Blå Kærhøg Circ us cyaneus han. Foto: Bente Holm-Petersen

   

   

                  Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

                      Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

   

   

   

   

  DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

   

                                                                         WEBMASTER   DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                                                 Opdateret  2.10. 2010