Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKLER OM DANMARKS ROVFUGLE

1970 TIL 2000

 

Her finder du større og mindre artikler om Danmark ynglende rovfugle og rovfugle-undersøgelser i Danmark i årene før år 2000 som hovedsageligt er skrevet af medlemmer af Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle.

Artikler som tidligere har været i publiceret i Accipiter, Rovfuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening, har kun været publiceret i antal på 50-75 eksemplarer og aldrig nået ret langt ud blandt interesserede læsere. Også artikler fra andre tidsskrifter skrevet af medlemmer i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle kan ses her. Siden med links til artikler om de forskellige arter opdateres løbende.

Det forsøges at samle så mange artikler om Danmarks ynglende rovfugle som muligt.

 

Opdelt efter art/kategori

 

Hvepsevåge Pernis apivorus

Hvepsevågen (Pernis apivorus) i Århus amt 1986 Af Jørgen Terp Laursen

 

Rød Glente Milvus milvus

Glentebestanden Milvus milvus i et censusområde i det Sydøstlige Jylland 1980-1995.

The population of Red Kite Milvus milvus   in a census area in Southern Jutland 1980-1995

af Per Bomholt

 

Sort Glente Milvus migrans

 

Havørn Haliaeetus albicilla

Havørnen i Østjylland - historisk set af Jørgen Terp Laursen

 

Rørhøg Circus aeruginosus

Yngleforekomsten af Rørhøg Circus aeruginosus i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

Forkortet version

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus

Blå Kærhøg som ynglefugl i Danmark efter 1990 af Per Bomholt, Bent Jakobsen og Benth Micho Møller

 

Hedehøg Circus pygargus

Yngleforekomsten af Hedehøg, Circus pygargus, i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

Forkortet version

 

Musvåge Buteo buteo

Nordsjællandske Musvågers (Buteo buteo), ungeproduktion, spredning og døds-årsager. af Bent Jensen

Ynglesucces hos Musvåge 1976 af Hanne Secher Hansen

 

Kongeørn Aquila chrysaëtus

Kongeørnen i Århus amt af Jørgen Terp-Laursen

 

Duehøg Accipiter gentilis

En status over Duehøgen Accipiter gentilis i Sydjylland - Status of the GoshawkAccipiter gentilis in Southern Jutland af Kurt Storgard og Finn Birkholm-Clausen

DUEHØGEN Accipiter gentilis Århus amt Af Jørgen Terp Laursen

Duehøgen i SV-Sønderjylland 1989-1993 af Hans Christensen

Accipiter 1995

 

Spurvehøg Accipiter nisus

Nedgangen i bestanden af ynglende Spurvehøg Accipiter nisus på Oksbøl Skydeterræn fra 1978-1995 . (With a summary in English.) The decline in Sparrowhawk in Oksbøl Shooting Range from 1978 -1995  af Per Bomholt

Spurvehøgens (Accipiter nisus) bestandsniveau og ungeproduktion 1914-1983

af PER BOMHOLT & JAN TØTTRUP NIELSEN 

 

Fiskeørn Pandion haliaetus

Overvågning af Fiskeørn/Fiskeørne-par i Vest-og Sydsjælland 1998af Benth Micho Møller

Fiskeørn mærket i Scotland genmeldt i Danmark af Benth Micho Møller

 

Vandrefalk Falco peregrinus

 

Lærkefalk Falco subbuteo

Lærkefalk i Århus Amt - Historisk set af Jørgen Terp Laursen

 

Tårnfalk Falco tinnunculus 

Tårnfalkens byttevalg af Jørgen Terp Laursen 1996

Byttedyr i redekassermed ynglende Tårnfalke(F.tinnunculus) i ynglesæsonen 1996

Af Bent Stovgård og Bent Møller Sørensen

Tårnfalken jagt på krybdyr af Jan Kjærgård

 

Bestandsundersøgelser

Population trends in Danish raptors since 1970 af Per Bomholt

  Yngleforekomsten af Rørhøg Circus aeruginosus i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

  Forkortet version

  Yngleforekomsten af Hedehøg, Circus pygargus, i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen

  Forkortet version

  Et skøn over bestanden af ynglende rovfugle på Jægerspris Skovdistrikt gennem de sidste 50 år. af Kurt Højer

  Ynglende rovfugle i Sydvestsjælland 1986 af Bent Møller Sørensen og Søren Klarskov Pedersen

  Rovfuglene i nogle Sydøstdanske undersøgelsesområder 1977-1997 af Hans Erik Jørgensen

  Census-områder

  Census-område Lille Åmose, Sjælland Bent Stovgård

  Rovfugleundersøgelser for Kronborg Statsskovdistrikt og omegn- Undersøgelserne foretaget i 1987-1992. af Jørgen Hansen og Bjarne Schmidt

   

  Arts-Census-områder (f.eks. Rød Glente, Rørhøg m.m.)

   

  Miljøgifte/Miljøpåvirkninger

  Om miljøgifte, rovfugle og ugler Accipiter 1975, Jan Dyck

   

  Vintertællinger

  Overvintrende rovfugle i området omkring Holmegårds Mose, Sydsjælland 1971/72 og 1972/73 af Jens Holmegård Jensen

  Optællinger af rovfugle på Østmøn i vinterhalvårene 1970-75 af N.. P.Andreasen

  * Vinterrovfugle vest for Århus 1986/87 af Jørgen Terp Laursen

  VINTERROVFUGLE I "ARRILDENGENE” 1986/87 af Hans Christensen

   

   

   

   

  Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

  Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

   

   

  DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

   

     

                                                                    WEBMASTER  DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •   opdateret 21-01-2010