Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Artikler om Danmarks Rovfugle efter 1999

 

Her finder du større og mindre artikler om Danmark ynglende rovfugle og rovfugle-undersøgelser i Danmark i årene efter 1999 som hovedsageligt er skrevet af medlemmer af Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle.

Artikler som tidligere har været i publiceret i Accipiter, Rovfuglegruppen i Dansk Ornitologisk Forening, har kun været publiceret i antal på 50-75 eksemplarer og aldrig nået ret langt ud blandt interesserede læsere. Også artikler fra andre tidsskrifter skrevet af medlemmer i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle kan ses her. Siden med links til artikler om de forskellige arter opdateres løbende.

Det forsøges at samle så mange artikler om Danmarks ynglende rovfugle som muligt.

 

Opdelt efter art/kategori 

 

 

Hvepsevåge Pernis apivorus

 

Rød Glente Milvus milvus

Rød glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 af Per Bomholt

Moniteringsvejledning for Rød Glente af Per Bomholt (opdatering) 

Rød Glente Milvus milvus yngler for første gang i Gribskov af Per Ekberg Pedersen

Gribskovgruppen.            

Omkring en Glenterede i Nordsjælland - Kort meddelelses fra medarbejder i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle Med. Nr. 2008-004 af Per Ekberg Petersen

Yngleudbredelse hos Rød glente i Tissø-området 1995-2009 af Gerth Nielsen

 

Sort Glente Milvus migrans

 

Havørn Haliaetus albicilla

Havørn Byttedyr - ynglepar i 2008 af Benth Micho Møller

Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle 2009-005

Oversigt over anvendte farveringe på Havørn fra Internettet

Link til tysk artikel om Havørne forskning og farvemærkning af Havørne (Internettet)

Link til Projekt Havørn - Projekt rapport 1998 af Benny Gensbøl

Link til Projekt Havsörn i Sverige 1998 af Björn Helander

Link til Havørn årsrapport 2004 (Dansk Ornitologisk Forening)

Link til Havørn årsrapport 2005 (Dansk Ornitologisk Forening)

Link til Havørn årsrapport 2006 (Dansk Ornitologisk Forening)

Link til Havørn årsrapport 2007 (Dansk Ornitologisk Forening)

Link til En analyse af danske havørnes fremtidige bestand af Michael Stabell, DOF

Farvemærket Havørn fra svenske skærgård aflæst på Fyn af Benth Micho Møller

Farvemærket Havørn fra Finland aflæst ved Haderslevdam af Benth Micho Møller

Farvemærket Havørn fra Polen aflæst ved Tystrup sø 2007 af Benth Micho Møller

Havørne ungerne i Sdr. Stenderup H010 og H011 på eventyr  I. af Per Bomholt

Havørne ungerne i Sdr. Stenderup H010 og H011 på eventyr II. af Jan Fyhn 

Iagttagelser af Havørne med farveringe i Danmark 2008-2009

Dansk farvemærket Havørn ved Tystrup sø april 2009 af Benth Micho Møller

Svensk Havørn (4K-fugl) ved Fakse bugt i feb. 2009 af Benth Micho Møller

 

Rørhøg Circus aeroginosus

Rørhøgen Circus aeruginosus i Sønderjylland. Årsag til kraftig reduktion i den registrede bestand. Et debat oplæg. af Per Bomholt 

Rørhøgen i Vejle amt - fremgang i forhold til Sønderjylland af Per Bomholt 

Rørhøgen i Ribe Amt 1982-2008 af Per Bomholt

Rørhøgens yngleudbredelse på Bornholm 1980-2009 af Per Bomholt

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus

Blå Kærhøg Circus cyaneus som Dansk ynglefugl af Per Bomholt

Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle Med. nr 2009-002

 

Hedehøg Circus macropohus

Link til Hedehøg-projekt 2004 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2005 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2006 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2007 Årsrapport

Link til Hedehøg-projekt 2008 Årsrapport

   

  Musvåge Buteo buteo

  Musvåge Buteo buteo dragtvariationer af Bente Holm-Petersen

  Musvågen Buteo buteo i Censusområde Oksbøl af Per Bomholt

   

  Kongeørn Aquila chrysaetus

  Link til Kongeørn Aquila chrysaetos som ynglefugl i Danmark af Birgit Knudsen, Peter Knudsen og Tscherning Clausen

   

  Duehøg Accipiter gentilis

  Duehøgbestanden Fyn 1980-2003 af Finn Eriksen

  Duehøgens udbredelse på Vestfyn af Finn Eriksen

   Duehøgenbestanden i et 700 km2 stort område på Fyn af Finn Eriksen

   Prey selection of Goshawks Accipiter gentilis duruíng the breeding season in Vendsyssel, Denmark af Jan Tøttrup Nielsen and Jan Drachmann

   Development and productivity in a Danish Goshawk Accipiter gentilis populationaf Jan Tøttrup Nielsen and Jan Drachmann

    

   Spurvehøg Accipiter nisus

   Yngletidspunktets betydning for Spurvehøg af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)

   Spurvehøgens byttedyr i Vendsyssel af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter) 

   Spurvehøgens bestandsudvikling, ynglehabitat, alderssammensetning og ungeproduktion af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter) 

    Kønsspecifik spredning hos Spurvehøg Accipiter nisus i Vendsyssel af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)

    Effects of food abundance, density and climate change on reproduction in the sparrowhawk Accipiter nisus af Jan Tøttrup Nielsen og Anders Pape Møller (fremsendt af forfatter)

    Alders og livstidsproduktion hos spurvehøgen i Vendsyssel 1977-97 af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)

    Spurvehøgens ynglestatus i Frederiksberg og Københavns Kommune af Steen Kryger og Ole Banke

     

    Fiskeørn Pandion haliaetus

    Aflæsning af farvemærket Fiskeørn fra Scotland af Benth Micho Møller

     

    Vandrefalk Falco peregrinus

    Oversigt over farvemærkning af Vandrefalk Falco peregrinus i Europa

    Link til Genindvandring af Vandrefalk Falco peregrinus som dansk ynglefugl af Niels Peter Andreasen

     

    Lærkefalk Falco subbuteo

     

    Tårnfalk Falco tinnunculus

    Tårnfalken, Falco tinnunculus på Oksbøl Skydeterræn. af Per Bomholt

    The Kestrel, Falco tinnunculus in Oksbøl Shooting Range.

    Link til  Woodpigeon Columba palumbus breeding in open land associate with Kestrel Falco tinnunculus nests af Johannes Bang, Bent Jensen and Peter Sunde

       

    Bestandsundersøgelser

    Rød glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 af Per Bomholt

     

    Census-områder

    Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1999 ,BLÅKÆR-census, HARTE-census

    og DUEHØG-undersøgelsen af  Kurt Storgård

    00-003 CENSUSOMRÅDE

    Præsentation of Oksbøl Rovfugle-census-område af Per Bomholt

     

    Arts-Census-områder (f.eks. Rød Glente, Rørhøg m.m.)

     

    Vintertællinger

    Resultater af vinterbiotoptællinger for rovfugle november 2001 til februar 2002

    af Benth Micho Møller

     

    Ringmærkningsresultater

    Aflæsning af farvemærket Fiskeørn fra Scotland af Benth Micho Møller

    Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle med. Nr. 2009-004

    Farvemærket Havørn fra svenske skærgård aflæst på Fyn af Benth Micho Møller

    Farvemærket Havørn fra Finland aflæst ved Haderslevdam af Benth Micho Møller

    Farvemærket Havørn fra Polen aflæst ved Tystrup sø 2007 af Benth Micho Møller

    Iagttagelser af Havørne med farveringe i Danmark 2008-2009

    Dansk farvemærket Havørn ved Tystrup sø april 2009 af Benth Micho Møller

     

    Miljøgifte/Miljøpåvirkninger

     

     

     

     

    Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

    Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

     

     

    DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

     

     

     

                                                                   WEBMASTER        DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •            Opdateret 21-01-2010