Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Census-områder  

 

 

Hvad er et Census-område?

 

Et Census-område er et nærmere afgrænset område, hvor der foretages en optælling af alle ynglende rovfuglearter. Census er det engelske ord for ”folketælling” og anvendes dog også for ”rovfugle-tælling”.

 

Siden 1970 har der været mange census-områder i Danmark. De har været områder med arealer fra 20 km2 til op mod 5.000 km2. Mange har omfattet alle rovfuglearter – andre har været fokuseret på en eller flere arter – f.eks. Duehøg, Rød Glente eller Rørhøg.

 

Mange af disse områder er nu indstillet eller optælleren holder en pause på et par år – områder kan genoptages hvilke som helst år, da man kender deres nøjagtige afgrænsninger.

 

Danmarks største og ældste Census-område optælles stadig (startet i 1970) og så vidt vides er det eneste område af sin størrelse, der været undersøgt for alle arter nu snart i 40 år. Området har været undersøgt af samme person (med forskellige hjælpere) i alle årene.

 

I census-områder registres alle forekomster af ynglende rovfugle, yngleforsøg samt tilstedeværelse af rovfugle-par, som af en eller anden årsag ikke yngler. Endvidere foretages der registrering af kuldstørrelse (ungeproduktion) enten ved iagttagelser fra jorden eller ved bestigning af redetræ i forbindelse med ringmærkning for Zoologisk Museums Ringmærkningsafdeling af unger i de fundne reder.

 

Flere laver også undersøgelser af byttedyr, indsamler fældefjer, gylp, beskriver redebevoksning, redetræ og højde på redernes placeringer. Alle disse data kan anvendes til forskellige analyser om rovfuglenes levevilkår og kan belyse eventuelle positive eller negative udviklinger i Danmarks natur.

 

Fældefjer: kan anvendes til DNA-analyser og aldersbestemmelse af de ynglende fugle

Byttedyr: Belyser arternes fødevalg i Danmark

Gylp: undersøgelse af gylp kan blandt andet også være med til at kortlægge de forskellige gnavers udbredelse i Danmark.

 

 

Derudover er der projekter omfatter alle yngleforekomster af en art i hele Danmark – f.eks. Havørn, Kongeørn, Hedehøg og Vandrefalk som koordineres af Dansk Ornitologisk Forening i samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen og Danmarks Miljøundersøgelser. Medlemmer i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle bidrager også i et vist omfang med indsamling af data for disse arter.

 

Se data for forskellige Census-områder i årene 1970 og frem til nu.

 

ARTIKLER OM CENSUS-OMRÅDER/CENSUS-UNDERSØGELSER I DANMARK

 

Population trends in Danish raptors since 1970 af Per Bomholt

  Et skøn over bestanden af ynglende rovfugle på Jægerspris Skovdistrikt gennem de sidste 50 år.  af Kurt Højer

  Ynglende rovfugle i Sydvestsjælland 1986 af Bent Møller Sørensen og Søren Klarskov Pedersen

  Rovfugleundersøgelser for Kronborg Statsskovdistrikt og omegnUndersøgelserne foretaget i 1987-1992. af Jørgen Hansen og Bjarne Schmidt

  Census-område Lille Åmose, Sjælland af Bent Stovgård

  Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1995 af Kurt Storgaard

  Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1999 ,BLÅKÆR-census, HARTE-census

  og DUEHØG-undersøgelsen af  Kurt Storgård

  Præsentation of Oksbøl Rovfugle-census-område af Per Bomholt

   

  Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

  Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

   

   

  DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

   

                                                            WEBMASTER DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                                opdateret 25-01-2010