Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 RINGMÆRKNING

 

 

En del rovfugle ringmærkes årligt i langt de fleste europæiske lande – og ligeledes et mindre antal i Danmark. Efter man er begyndt at ringmærke rovfugle både med farvede fodringe, farvede vingemærker og endda med små radiosendere, er der kommet meget mere viden om de forskellige rovfugles levevis, trækruter og overvintringsområder.

Tidligere måtte man vente på at en ringmærket rovfugle blev fanget, fundet død eller måske endda skudt, før man fik en genmelding på den mærkede fugl. Nu er muligheder meget større, idet farvemærkede fugle ofte vil blive set flere steder og over længere perioder, hvilke giver langt større indsigt i, hvad de forskellige rovfugle arter foretager sig. Disse oplysning er særdeles vigtige når myndigheder skal fortage natur-og miljøbeskyttelse i både Danmark, Europa og Afrika.

 

Her vil du kunne få oplysninger om forskellige oplysninger fremkommet gennem ringmærkning samt oplysninger om hvordan forskellige arter er blevet ringmærket i Danmark eller vores nabolande.

 

 

RØD GLENTE Milvus milvus

Oversigt over farvemærkede RØDE GLENTER- INFO fra Internet

 

FISKEØRN (Pandion haliaetus)

Aflæsning af farvemærket Fiskeørn fra Scotland af Benth Micho Møller

Arbejdsgruppen Danmarks Rovfugle med. Nr. 2009-004

 

HAVØRN Haliaetus albicilla

Oversigt over anvendte farveringe på Havørn fra Internettet

Farvemærket Havørn fra svenske skærgård aflæst på Fyn af Benth Micho Møller

Farvemærket Havørn fra Finland aflæst ved Haderslevdam af Benth Micho Møller

Farvemærket Havørn fra Polen aflæst ved Tystrup sø 2007 af Benth Micho Møller

Farvemærket Havørn fra svenske Lapland aflæst på Møn 2008 af Benth Micho Møller

Iagttagelser af Havørne med farveringe i Danmark 2008-2009

Dansk farvemærket Havørn ved Tystrup sø april 2009 af Benth Micho Møller

VANDREFALK (Falco peregrinus)

Oversigt over farvemærkning af Vandrefalk Falco peregrinus i Europa

 

Rørhøg Circus aeruginosus

Farvemærkning af Rørhøg i Europa (info fra Internettet)

 

Blå kærhøg Circus cyaneus

Farvemærkning af Blå kærhøg i Europa (info fra Internettet)

 

Hedehøg Circus pygargus

Farvemærkning af Hedehøg i Europa (info fra Internettet)

 

Tårnfalk Falco tinnunculus

Farvemærkning af Tårnfalk i Europa (info fra Internettet)

 

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

WEBMASTER DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                                                                         opdateret 22-01-2010