Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

         

 

 

SLANGEØRN Circaetus gallicus

 

 

Beskrivelse

Slangeørn er mindre ørn – lidt større end Fiskeørn men tydelig mindre end Havørn og Kongeørn. Det er en meget lys rovfugl med flere stribede bånd under vingerne og tværbånd på sin forholdsvis lange hale. Som oftest har den mørkebrunt hoved og hals. Forveksling er mulig meget meget lyse Musvåger og Hvepsevåger, men er nu en del større end disse.

 

                                 

                                

 Slangeørn Circaetus gallicus  Lesbos 2008 (Foto: Benth Micho Møller)

 

Levested

Slangeørnen yngler ikke i Danmark. Forfølgelse i midten af 1800-tallet, afvanding og opdyrkning af store naturområder fik Slangeørnen til at begrænse sit yngleomåde til landende omkring Middelhavet, i det østlige Polen, de baltiske lande og sydlige del af Rusland. I Danmark ynglede Slangeørnen sidste gang i 1877 i Sønderjylland.  Der er dog de seneste 10 år iagttaget stationære fugle i bl.a. Lille Vildmose og i et større udyrket bakket terræn med store grusgrave og småsøer på Sjælland. Forhåbninger om, at den kan blive dansk ynglefugl igen ad åre, beror i høj grad på sikring af passende naturområder, beskyttelse af krybdyr og padder og måske de forestående klimaændringer. Nærmeste nuværende ynglepladser er i Nordfrankrig og det østlige Polen.

Slangeørnen er trækfugl. Få overvintre i Sydøsteuropa, men langt de fleste i områder lige syd for Sahara i Afrika. Ankommer til de europæiske ynglepladser i april-maj og trækker atter mod Afrika fra starten af september til midten af oktober. Slangeørn skal have en alder på 3-4 år før de er yngledygtige, så fugle der har holdt til om sommeren i Danmark, har formodentlig været ikke-kønsmodne fugle.

 

Føde

Er specialist i krybdyr –specielt slanger – men foretrækker oftest ikke giftige slanger. I Europa er det forskellige snogearter, men også hugorme. Kan fange slanger af længde på optil næsten 200 cm længde. Fangst af slanger og snoge sker ved at den muser ligesom Tårnfalken eller som når Fiskeørnen muser over vandfladen. Ser sit bytte fra højde på 30-50 m uden problemer. Der endog eksempler på Slangeørn har styrtdykket efter bytte fra omkring 400 meters højde.

 

En usædvanlig jagtmetode blev iagttaget af Jacob Ryge, Frederiksberg på Kreta. Her så han i løbet af en time en Slangeørn flyver ned og tage en sten i kløerne, flyve henover et stenet parti på en skrånende bjergside, hvor den smed stenen. Efter have gjort det et større antal gange, slog den og fangede en slange. Den brugte simpelthen sten til at skræmme slanger ud fra deres skjul, så de kunne fanges.

 

 

 

 

 

   Tilbage til Rovfugle arter

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

  

 

WEBMASTER

 DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                             opdateret 25-01-2010