Danmarks Rovfugle

 

 

 

   

 

 

 

 

HISTORISKE DATA

 

Kendskabet til rovfuglene i Danmark før 1880 er yderst beskedent, dog ved vi, at der foregik en masiv bekæmpelse af rovfugle.

Men fra omkring 1880 og frem til begyndelsen af 1920 er data rimelige veldokumenterede og efter den store fredning af rovfugle i yngletiden i Danmark i 1922, er ynglefund, af i hvert fald de fåtallige arter, veldokumenteret.

 

Yngledata er der imidlertid få af. Mange oplysninger skyldes – f.eks. skudte fugle, ægsamlernes virke og en del ofte ikke veldokumenterede ynglefund. At eftersøge oplysninger i gamle bøger, tidsskrifter, museums-og private samlinger, gamle dagbøger eller erindringsbeskrivelser er et stort arbejde.

 

Her kan du læse lidt om nogle af arterne efterhånden som medlemmer i Arbejdsgruppen for Danmarks Rovfugle også får tid til at granske de gamle bøger, museumssamlinger og dagbøger.

 

Ligger du inde med ældre oplysninger om rovfugle i Danmark, hører vi gerne fra dig.

 

Her er nogle eksempler:

 

Havørnen i Østjylland- historisk set af Jørgen Terp Lausen

Lærkefalken i Århus Amt - historisk set  af Jørgen Terp Laursen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

                                                                         WEBMASTER   Jørgen Terp Laursen  DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •   Opdateret 9.10. 2010