Danmarks Rovfugle

 

 

   

 

 

 

links til

 Kirkeuglen i Danmark og Danmarks Ugler.

 

 Aktuelle nyheder og efterlysninger

 

Her bringes aktuelle nyheder om danske rovfugle - nyhederne er dog af en karakter som ikke vil kunne skabe forstyrrelser i rovfuglenes yngletid.

 

 

Marts 2014

 

26. Marts 2014

 
Nyt om Rød Glente (Per Bomholt)

5 af de 9 glentepar i Haderslev og Vejen kommune blev registreret på to ture af samlet 7 timer den 24 og 26 marts 2014.
Fuglene flyver parringsflugt i tidsrummet kl 11 -14. Det er en fremragende måde at registrere dem på, men de  kan være flere km. hjemmefra. Så pas på, man kan risikere at tælle det samme par flere gange.
Det undgår man, ved straks at køre videre til næste observationspunkt, på den planlagte rute.

 

 

April 2010

 

4.april 2010

Der meldes om flere nye besatte terrritorier med Rød glente i Østjylland - tilsyneladende endnu ikke nogen nye territorier i Østdanmark (P.Bomholt og B.M.Møller)

 

2.april 2010

Fra vestlige del af Danmark meldes om mindst to nye ynglesteder for Havørn. (P.Bomholt m.fl.)

 

 

Marts 2010

25.marts 2010

Flere Fiskeørne set overtrækkende ved Kongskilde i nordlig retning om formiddagen og en enkelt set siddende i de foretrukne beplantninger ved Næsbyholm Storskov i morgentimerne (Tystrup sø). Flere Rørhøge - både hanner og hunner på deres tidligere redesteder. (B.M.Møller).

 

23.marts 2010

Ved Tystrup sø nu også Rørhøg hun (O.Nielsen og B. Holm-Petersen) og tillige er Kongeørn vendt tilbage og er set flere gange fra den forgangne weekend og frem til i dag (M. Jørgensen, O.Nielsen og B. Holm-Petersen).

Første Fiskeørn sås overtrækkende  ved Bavelse sø kort før solnedgang (B.M.Møller)

 

22.marts 2010

Fra Tystrup sø meldes om den første Rørhøg (han) i dag (O.Nielsen og B. Holm-Petersen) og Tystrup sø er nu isfri.

 

20.marts 2010

I dag knækkede isen på Tystrup sø sammen - så nu bliver den snart isfri (O.Nielsen)

 

15.marts 2010

 

Svært skadet Rød glente på Stevns!

Hej Arbejdsgruppe
Vi fandt denne, desværre meget skadede rovfugl i vores have. Vi har kontaktet Falck for afhentning, da den mangler hele den venstre vinge.
Vi har taget nogle billeder og beder jeg fortælle os, om det er en rød glente??
Vi bor i Lyderslev ved Store Heddinge på Sjælland.

Foto: Jette Westberg og Thomas Colding (15.marts 2010)

 

Med venlig hilsen
Jette Westberg og Thomas Colding
Lyderslev stræde 4, 4660 Store Heddinge

 

Svar: Ja det er Rød glente. Vi må bare håbe, at det ikke er en fra de få lokale ynglepar på Stevns.

 

14.marts 2010

Sidste forår og sommer var der mange der via vores hjemmeside, der var inde for at se hvordan yngle og ungetiden forløb hos et Havørne-par i Estland. Nu har vi fået en hilsen fra Estland igen, idet en ny ynglesæson er ved at gå i gang. (Se nedenfor)

 

Tekniken til web-camara overvågning er også på plads i Danmark, men Havørne-parret, der var planlagt overvåget byggede ikke rede. Så hvis du har lyst at kigge med, så se på nedenstående LINK

 

Hello
Here's a link to the nest of white tailed eagle (Haliaetus albicilla), in the morning a female was standing on the nest and preparing it.
Here it is again, follow the
link and choose merikotkakaamera.This nest is in Estonia.

Jouko Kivelä, Estonia

 

13.marts 2010 

Fra Vestjylland meldes der om pænt med Duehøge efter den lange vinter. Allerede 20 par er på lads ved rede/i territorie og flere steder endnu ikke checket på pgrund af vanskeligheder med at komme frem på grund af sne. (Finn Birkholm-Clausen)

 

11.marts 2010

Havørne-parret i Sydsjælland ligger stadig på reden, så derfor antages at æglægning og rugning er startet. Parret startede den 9.marts i 2009 og ca. 15.marts 2008 (førstegangsynglende i 2008). Trods masser af is og sne, er der heller ikke her tegn på forskydning af æglægning-og rugetidspunktet. (B.M.Møller)

 

9.marts 2010

Et af Sydsjællandske Havørne-par ligger på reden. Hvorvidt æglægning er sket vides ikke (B.M.Møller)

 

8.marts 2010

Isfiskeri - Musvåger er trængte.

Musvågerne er gået over til at spise fisk i Ringkøbing Fjord. Se mere her om Finn Birkholm-Clausens iagttagelser

 

5.marts 2010

Fra Sydjylland meldes det at det første Havørne-par er skredet til yngel. Har ligget på reden siden 2. til 3.marts. Det ser så ikke ud til at den lange strenge vinter har forskudt yngletidspunktet væsentlig. I 2009 startede samme par den 1.marts. (P.Bomholt)

 

 

 

Bidrag gerne til denne side med oplysninger og oplevelser med rovfugle.

 

 

  TIL START

 

 

                                                                        DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •  WEBMASTER                   Opdateres løbende