Danmarks Rovfugle

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sort glente Milvus migrans

 

Beskrivelse

Sort Glente er lidt mindre end Rød glente Milvus milvus – og kun en smule større end Musvåge Buteo buteo. I forhold til Rød Glente, som den umiddelbart minder meget om, har Sort Glente kortere og lidt bredere vinger, som oftest holdes plant i flugten og en mindre kontrastrig, brunlig fjerdragt. Halen er kun svagt kløftet. Der kan derfor nemt ske en forvekslingsrisiko med de ensfarvede mørke unge Rørhøge Circus aeruginosus.

 

Sort Glente Milvus migrans, i Gambia  (Foto: Benth Micho Møller – 2007 Ó)

 

Levested

Sort Glente anses for at være den almindeligste rovfugleart i verden og findes ynglende i store dele af Europa, Afrika, Asien og Australien. Dog er Sort Glente nu opdelt i mindst 2 forskellige arter og flere racer (underarter), således at de ynglende Sorte Glenter i Afrika (syd for Sahara) nu er en egen art – Gulnæbbet Glente Milvus aegyptius

 

Ynglebestande findes så tæt ved Danmark, som i Polen og det nordlige Østtyskland (Mecklenburg/Vorpommern). I Nordvesteuropa er den dog fraværende og har således aldrig ynglet med sikkerhed i Danmark. Dog har enkelte par ynglet i Slesvig-Holsten og i øst lejlighedsvis i Sverige og er tillige ynglefugl (fåtallig) i de Baltiske lande og Finland.

 

I Danmark er beskrevet et yngleforsøg på ved Margård, Nord-Fyn, hvor et par begyndte at bygge rede i 1878, men forsvandt den 28.maj samme år.

I Sverige er den beskrevet som tilfældig ynglefugl fra 1913-1915, i 1936-1940 og er fundet ynglende i perioden, hvor bestanden af Rød Glente ekspanderede i Sverige ( fra ca. 1970).

I Danmark ses årlig 70-90 Sorte Glenter (ca. 80 % af disse om foråret)– men gennem de seneste 10-15 år, har der været flere tilfælde med 2 fugle gennem hele yngletiden.

Således ved Skellebjerg, Vestsjælland i 1994-95, ved Tystrup-Bavelse sø i 1997 og 2007 samt i de store skovområder mellem Slagelse og Sorø i 2007. I den sydlige del af Vestsjælland blev der i 1996 iagttaget en familieflok (2 gamle og 3 ungfugle) i midten af juli. Denne familie fulgtes næsten daglig i området indtil 10.august, hvor de 3 ungfugle sås udtrækkende ved Stigsnæs i Vestsjælland. I slutningen af juli, blev der af skovejer fremvist en rede, hvor der efter hans udsagn havde ynglet Sort Glente dette år. Reden var bygget i en meget højstammet bøg, hvori der år forinden (1986-87) havde ynglet Hvepsevåge Pernis apivorus og lejlighedsvis Musvåge. Få byttedyrsrester kunne ses – fjer fra småfugle, rester af Hættemåge-unger o.lign. Da der er ringe erfaring med ynglende Sort Glente i Danmark, blev Benny Gensbøl kontaktet med henblik på tidspunkt for iagttagelserne, og han skønnede at der ikke kunne være tale om fugle fra for eksempel Vorpommern, da de ikke ville begive sig så langt væk fra et redeområde så kort tid efter at ungerne skulle være udfløjne i det nordlige tidligere Østtyskland. Sandsynligheden for at de kunne stamme fra Danmark var mulig, men kunne ikke bevises.

Derfor er Sort Glente en rovfugleart der vil kunne forventes at indvandre til Danmark – specielt hvis Rød Glente forsætter sin fremgang i Danmark og hvis klimaændringerne udvikler sig i den retning, der tales så meget om. Der er god grund til at være ekstra opmærksom på denne art!

 

Om vinteren trækker de europæiske bestande til tropisk Afrika, og vender tilbage mellem marts og maj. Det er især i forbindelse med tilbagetrækket at nogle individer trækker for langt nordpå og dermed kan observeres i Danmark. Det sker hyppigst i perioder med lune sydlige og sydøstlige vinde maj måned.

 

Føde

Sort Glente er i endnu højere grad end Rød Glente altædende og har fundet en næsten uudtømmelig fødekilde i menneskets affaldsbjerge. Derudover lever den af ådsler og tager gerne fisk.

 

 

Sort Glente Milvus migrans  (Foto: Benth Micho Møller – 2007 Ó)

 

 

 

TIL ROVFUGLE ARTER

 

Spørgsmål vedrørende arbejdsgruppen og dens arbejde kan rettes til gruppens formand:

Per Bomholt, Brennerpasset 100, DK-6000 Kolding email: pb@danmarksrovfugle.dk

 

 

 

 

DANMARKS ROVFUGLE, BRENNERPASSET 100, DK-6000 KOLDING

 

 

 

 

WEBMASTER  DanmarksRovfugle.dk © 2008-2010 •                     opdateret 25-01-2010