http://gestebog.danmarksrovfugle.dk/#home

  Danmarks Rovfugle

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ARTIKLER I PDF-FORMAT

under indlægning 30.marts 2009

 

HVEPSEVÅGE Pernis apivorus

 1. Hvepsevågen i Århus Amt 1986af Jørgen Terp Laursen

 

RØD GLENTE Milvus milvus 

 1. Rød Glente i Danmark 2003 til 2008 af Per Bomholt
 2. Bestanden af Rød Glente Milvus milvus i et et censusområde i det sydøstlige Jylland, 1980-1995 af Per Bomholt
 3. Gladan i Sverige 1998 af Nils Kjellén
 4. Rød Glente Milvus milvus i Århus Amt 1992 af Jørgen Terp Laursen
 5. Rød Glente Gribskov 2007 af Per Ekberg-Pedersen
 6. Omkring en Rød Glente-rede i Nordsjælland 2008 af Per Ekberg-Pedersen

 

HAVØRN Haliaeetus albicilla

 1. Byttedyr hos ynglepar i 2008 af Benth Micho Møller
 2. Havørnen i Østjylland - historisk set af Jørgen Terp Laursen
 3. Link til tysk artikel om Havørne forskning og farvemærkning af Havørne (Internettet)
 4. Link til Projekt Havørn - Projekt rapport 1998 af Benny Gensbøl
 5. Link til Projekt Havsörn i Sverige 1998 af Björn Helander
 6. Link til Havørn årsrapport 2004 (Dansk Ornitologisk Forening)
 7. Link til Havørn årsrapport 2005 (Dansk Ornitologisk Forening)
 8. Link til Havørn årsrapport 2006 (Dansk Ornitologisk Forening)
 9. Link til Havørn årsrapport 2007 (Dansk Ornitologisk Forening)
 10. Link til Havørn årsrapport 2008 (Dansk Ornitologisk Forening)
 11. Link til En analyse af danske havørnes fremtidige bestand af Michael Stabell, DOF
 12. Noter om Havørnens adfærd i Grønland af Kaj Kampp og Frank Wille

 

MUSVÅGE Buteo buteo

 1. Musvågen Buteo buteo i Censusområde Oksbøl af Per Bomholt
 2. Nordsjællandske Musvågers (Buteo buteo) ungeproduktion, spredning og dødårsager af Bent Jensen
 3. Musvågens variationer i dragter af Bente Holm-Petersen
 4. Ynglesucces hos Musvåge 1976 af Hanne Secher Hansen

 

RØRHØG Circus aeruginosus

 1. Yngleforkomsten af Rørhøg Circus aeruginosus i Danmark 1982 af Hans Erik Jørgensen
 2. Rørhøgen Circus aeruginosus i Sønderjylland. Årsag til kraftig reduktion i den registrede bestand. Et debat oplæg. af Per Bomholt 
 3. Rørhøgen i Vejle amt - fremgang i forhold til Sønderjylland af Per Bomholt 
 4. Rørhøgen i Ribe Amt 1982-2008 af Per Bomholt
 5. Rørhøg i census-område SV-Vestsjælland 1992-2009 af Benth Micho Møller
 6. Rørhøgen i SV-og Midtsjælland 2008 af Benth Micho Møller
 7. Rørhøgen på Samsø 2008 søgning i Dofbasen ved Benth Micho Møller
 8. Rørhøgen i census-område Holsteinborg, Sydvestsjælland 1986 til 2009 af Benth Micho Møller
 9. Rørhøgen i census-område Tystrup-Bavelse Naturpark 2002-2009. af Benth Micho Møller

 

BLÅ KÆRHØG Circus cyaneus

 1. Blå Kærhøg Circus cyaneus som dansk ynglefugl efter 1990 af Per Bomholt, Bent Jakobsen og Benth Micho Møller
 2. Blå Kærhøg Circus cyaneus som Dansk ynlefugl af Per Bomholt

 

HEDEHØG Circus pygargus

 1. Yngleforekomsten af Hedehøg i 1982 af Hans Erik Jørgensen
 2. Link til Hedehøg-projekt 2004 Årsrapport
 3. Link til Hedehøg-projekt 2005 Årsrapport
 4. Link til Hedehøg-projekt 2006 Årsrapport
 5. Link til Hedehøg-projekt 2007 Årsrapport
 6. Link til Hedehøg-projekt 2008 Årsrapport

 

DUEHØG Accipiter gentilis

 1. Duehøgeundersøgelse i SV-Sønderjylland 1989-1991 af Hans Christensen
 2. En status over Duehøgen i Sydjylland 1983 af Kurt Storgaard og Finn Birkholm-Clausen
 3. Duehøgen i Sønderjylland 1993 af Hans Christensen
 4. Duehøgbestanden Fyn 1980-2003 af Finn Eriksen
 5. Duehøgens udbredelse på Vestfyn af Finn Eriksen
 6. Duehøgen i Århus Amt 1986 af Jørgen Terp Laursen
 7. Duehøgenbestanden i et 700 km2 stort område på Fyn af Finn Eriksen 
 8. Prey selection of Goshawks Accipiter gentilis duruíng the breeding season in Vendsyssel, Denmark af Jan Tøttrup Nielsen and Jan Drachmann
 9. Development and productivity in a Danish Goshawk Accipiter gentilis population af Jan Tøttrup Nielsen and Jan Drachmann

 

SPURVEHØG Accipiter nisus

 1. Yngletidspunktets betydning for Spurvehøg af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)
 2. Spurvehøgens byttedyr i Vendsyssel af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter) 
 3. Spurvehøgens bestandsudvikling, ynglehabitat, alderssammensetning og ungeproduktion af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter) 
 4. Kønsspecifik spredning hos Spurvehøg Accipiter nisus i Vendsyssel af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)
 5. Effects of food abundance, density and climate change on reproduction in the sparrowhawk Accipiter nisus af Jan Tøttrup Nielsen og Anders Pape Møller (fremsendt af forfatter)
 6. Alders og livstidsproduktion hos spurvehøgen i Vendsyssel 1977-97 af Jan Tøttrup Nielsen (fremsendt af forfatter)
 7. Spurvehøgens ynglestatus i Frederiksberg og Københavns Kommune af Steen Kryger og Ole Banke

 

KONGEØRN Aquila chrysaetos

 1. Kongeorn Lille Vildmose 1993-1998 af Tschernning Clausen
 2. Link til Kongeørn Aquila chrysaetos som ynglefugl i Danmark af Birgit Knudsen, Peter Knudsen og Tscherning Clausen
 3. Kongeørn på plejestation 2009 (INFO fra Internet)
 4. Link til Aldersbestemmelse af Kongeørn - tegninger (Internet/Bjarne Nielsen)
 5. Link til Aldersbestemmelse af Kongeørn - foto (Internet/Bjarne Nielsen)

 

FISKEØRN Pandion haliaetus

 1. Overvågning af Fiskeørn/Fiskeørne-par i Vest-og Sydsjælland 1998 af Benth Micho Møller

 

VANDREFALK Falco peregrinus

 1. Link til Genindvandring af Vandrefalk Falco peregrinus som dansk ynglefugl af Niels Peter Andreasen

 

 

LÆRKEFALK Falco subbuteo

 1. Lærkefalken Falco subbuteo i Århus Amt - historisk set af Jørgen Terp Laursen

 

TÅRNFALK Falco tinnunculus)

 1. Tårnfalken i Oksbøl området 1975-1982 af Per Bomholt
 2. Tårnfalkens byttedyr på Sjælland 1996 af Benth Micho Møller
 3. Tårnfalkens byttedyr af Jørgen Terp Laursen
 4. Link til Woodpigeon Columba palumbus breeding in open land associate with Kestrel Falco tinnunculus nests  af Johannes Bang, Bent Jensen and Peter Sunde

 

 

FLERE ARTER SAMMEN (DANSK)

 1. Rovfuglene i nogle Sydøstdanske undersøgelsesområder 1977-1997 af Hans Erik Jørgensen
 2. Status for de danske rovfuglebestande 1998 af Hans Erik Jørgensen
 3. Ynglende rovfugle i Sydvestsjælland 1986 af Benth Micho Møller og Søren Klarskov Pedersen
 4. Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1995 af Kurt Storgaard
 5. Rovfugleundersøgelser i Sydøstjylland 1999 af Kurt Storgaard

 

 

Several species in same article (ENGLISH)

 1. Population trends in Danish raptors since 1970

 

CENSUS-UNDERSØGELSER

 1. Census-område Langesø, Fyn 1973-1995 af Finn Eriksen
 2. Census-område Lille Åmose 1996 af Bent Stovgaard
 3. Et skøn over bestanden af ynglende rovfugle på Jægerspris Skovdistrik gennem de sidste 50 år af Kurt Højer
 4. Rovfugleundersøgelser for Kronborg Statsskovdistrikt og omegn af Jørgen Hansen og Bjarne Schmidt
 5. Census-område Hillerød Vest 1992 af Bent Jensen

 

ARTSUNDERSØGELSER/ARTS CENSUSOMRÅDER

 

 

 

RINGMÆRKNING

 

 

VINTERTÆLLINGER/VINTERBIOTOP

 1. Overvintrende rovfugle i Holmegårds Mose, Sydsjælland 1971-1972  af Jens Holmegaard Jensen
 2. Resultater af Vinterrovfugletællinger vinteren 2001/2002 af Benth Micho Møller

 

MILJØ og MILJØGIFTE

 1. Miljøgifte i danske rovfugle af Jan Dyck (1974)

 

 

                                                   DanmarksRovfugle.dk •  Webmaster Jørgen Terp Laursen . Opdateret 8.10. 2010